Hotline: 04.66.750.510
Menu

Thực trạng nguồn nước

(Ngày 26/10/2016 11:10)
Nước đầu nguồn cho sinh hoạt ở Quận Đống Đa có đặc điểm gì? Nguyên nhân vì sao lại xảy ra những hiện tượng người dân ở Đống Đa phải sử dụng nước bị ô nhiễm
(Ngày 25/10/2016 11:10)
Nước sinh hoạt ở Việt Nam đa phần đều bị nhiễm sắt, vậy đặc điểm của nước đầu nguồn bị nhiễm sắt thế nào, và cách nhận biết nước bị nhiếm sắt ra sao?
(Ngày 24/10/2016 15:10)
Nước đầu nguồn mà người dân Việt Nam đang sử dụng có đặc chất lượng thế nào? Tác hại con người phải gánh khi sử dụng những nguồn nước ô nhiễm đó?